Malay :

Laman Nu Prep Wanita ini tidak dihasilkan untuk menggantikan nasihat dari pakar perubatan.
Laman ini berusaha sedaya upaya untuk menyampaikan maklumat yang tepat dan betul hasil kajian dan pembacaan tetapi tiada jaminan yang ianya seratus peratus tepat.
Produk yang dikongsikan mungkin tidak sesuai untuk setiap individu dan tidak dijamin akan dapat menghasilkan kesan yang sama kepada semua pihak kerana sistem metabolisma dan tahap kesihatan individu berbeza-beza.
Produk ini tidak bertujuan untuk menyembuhkan dan menghalang penyakit tetapi adalah satu usaha dan tawakal. Testimoni dan bukti yang ditunjukkan di laman ini adalah sah dan bukannya rekaan.
Penulis tidak bertanggungjawab untuk sebarang salah guna dan salah faham maklumat yang ditulis di laman ini.
Anda disyorkan untuk merujuk kepada doktor dan berbincang terlebih dahulu kesesuaian anda mengamalkan produk ini.

 

English :

This Nu Prep Wanita website was not created to replace the advice of a physician.
The website  is working hard to deliver accurate and correct information on the results of the study and reading but no guarantee that it is one hundred percent accurate.
Products that are shared may not be appropriate for each individual and are not guaranteed to produce the same effect to all parties because the metabolism and individual health systems vary.
This product is not intended to cure and prevent illness but is an effort and call. Testimonials and evidence shown on this page are valid rather than custom.
The author is not responsible for any misuse or misunderstandings written on this site.
It is recommended to consult your doctor and discuss your suitability for this product.